Przybyło 23

   Jak już wiele razy pisałem, czekanie mi nie przeszkadza. Wraz z wiekiem moja potrzeba posiadania pewnych rzeczy zdecydowanie się zmienia. Owszem, wciąż lubię poczuć tę dość z wzięcia w ręce oryginalnej płyty czy książki, ale nie muszę już mieć wszystkiego, a już na pewno nie muszę mieć danej rzeczy natychmiast. Jeśli z jakiegoś powodu muszę danej płyty posłuchać, zanim ją nabędę, zaglądam do internetu. Nie lubię tej formy słuchania, ale jak trzeba, to trzeba. Jeśli nie muszę słuchać płyty z powodów służbowych, zazwyczaj spokojnie sobie czekam, aż w końcu trafi w moje ręce.

   Tych płyt nie musiałem słuchać od razu. Wszak wiedziałem, czego można się spodziewać. Dlatego nie słuchałem ich w necie (poza klipami), czekając cierpliwie, aż wpadną w moje ręce, a wtedy posłucham ich z należytym spokojem, we właściwej atmosferze, radując się z dostarczonej moim uszom muzyki. Chociaż to płyty różne stylistycznie, wymagające innego nastroju, ale obydwie warte uwagi!

   Na swój nowy album Ozzy kazał czekać fanom równe dziesięć lat, ale dostarczona nam płyta w pełni zaspokaja głód. Jak dla mnie jest płytą dużo ciekawszą od poprzedniczki, zawierającą dokładnie takie utwory, jakich oczekiwałem od tego wokalisty.

   Dobrze wiadomo, że przedkładam thrashowe oblicze zespołu Vader nad to death metalowe, cenione przez liczne grono fanów. Nie zmienia to jednak faktu, że każdej płyty grupy po prostu należy posłuchać. A ta ostatnia ma w sobie wszystko, co mieć powinna!

Ray

**********
Arrived… 23

   As I wrote many times, waiting does not bother me. With age, my need for certain things definitely changes. Yes, I still like the feeling of having the original CD or book in hand, but I don’t have to have everything anymore, and certainly I don’t need to have it immediately. If for some reason I have to listen to a given album before I buy it, I check it out on the Internet. I don’t like this form of listening, but if you have to, you have to. If I don’t have to listen to the album for any reasons, I usually wait calmly for it to end up in my hands.

   I didn’t have to listen to these albums right away. After all, I knew what to expect. That is why I did not listen to them on the Internet (except for the clips), waiting patiently for them to fall into my hands, and then I will listen to them with due calm, in the right atmosphere, enjoying the music delivered to my ears. Although these are stylistically different albums, requiring a different mood, both are worth paying attention to!

   Ozzy made fans wait ten years for his new album, but the CD delivered to us fully satisfied our hunger. As for me, it is a much more interesting album than its predecessor, containing exactly the songs I expected from this singer.

   It is well known that I prefer the thrash side of Vader to death metal, appreciated by a large group of fans. However, this does not change the fact that each album of the group should simply be listened to. And the latter has everything it should have!

Ray