Premiera nowego klipu AnVision, wybór padł na balladę “Homeless Heart”

Zespół AnVision zaprezentował nowy klip, zrealizowany do utworu “Homeless Heart”.

Ta piękna i klasyczna rockowa ballada pochodzi z najnowszego krążka kapeli zatytułowanego “Love & Hate”, do którego zrealizowane zostało także lyric video “Lovely Day to Die”.

Autorem tekstu ballady jest wokalista AnVision Marek “Marques” Ostrowski, a muzyka jest dziełem całego zespołu.

Klip do “Bezdomnego Serca” przygotował tandem Karol Wadowski (basista zespołu) oraz Marcin Brudny. Karol Wadowski odpowiada za reżyserię i ideę klipu, a Marcin Brudny za współreżyserię i realizację nagrania.

Zdjęcia użyte w klipie były realizowane m.in. z użyciem drona, którego operatorem był Kamil Śliwa.

W klipie wystąpił aktor Mariusz Gagatek, znany z licznych superprodukcji i seriali telewizyjnych.

Płyta “Love & Hate” została wydana 15. kwietnia 2020 roku, lecz z powodu pandemii zespół nie ruszył w trasę promującą. Materiał z płyty jest i będzie w miarę możliwości prezentowany na żywo podczas pojedynczych koncertów.

W najbliższym czasie prezentacja będzie mieć miejsce na dwóch festiwalach “Grasz Bór” Leśny Tabor (06.08.2021) oraz M-ART Mundus Rock Metal Fest On Air (20.08.2021) w Warszawie. We wrześniu, jeśli wszystko pójdzie dobrze, grupa AnVision pojawi się na Śląsku.

Najnowszy klip do obejrzenia – TUTAJ

**********
AnVision presented a new video, made for the song “Homeless Heart”.

This beautiful and classic rock ballad comes from the band’s latest album entitled “Love & Hate”, for which the lyric video “Lovely Day to Die” was also produced.

The author of the ballad’s text is AnVision’s vocalist Marek “Marques” Ostrowski, and the music is the work of the entire band.

The clip for “Homeless Heart” was prepared by Karol Wadowski (bassist of the band) and Marcin Brudny. Karol Wadowski is responsible for directing and the idea of ​​the clip, and Marcin Brudny for co-directing and making the recording.

The photos used in the clip were taken, among others using a drone operated by Kamil Śliwa.

The clip featured actor Mariusz Gagatek, known for his numerous superproductions and TV series.

The album “Love & Hate” was released on April 15, 2020, but due to the pandemic, the band did not go on a promotional tour. The material from the album is and will be, as far as possible, presented live during individual concerts.

In the near future, the presentation will take place at two festivals “Grasz Bór” Leśny Tabor (August 6, 2021) and M-ART Mundus Rock Metal Fest On Air (August 20, 2021) in Warsaw. In September, if all goes well, the AnVision will appear in Silesia.

Watch the new video clip HERE.

Author: Metalmundus