Harissa przedstawia tracklistę nowego albumu

HARISSA ujawniła listę utworów, które znajdą się na nadchodzącym albumie grupy, zatytułowanym “Twarz”.

Na płycie znajdzie się 9 utworów oraz pewna niespodzianka, o której poinformujemy w kolejnych newsach.

Tarnowska kapela w ramach promocji albumu przygotuje dwa klipy. Prace nad nimi już trwają.

Wkrótce zespół zadebiutuje we francuskim Radio Metal w audycji o znaczącym tytule “High Hopes”.

Przypominamy, że wywiady z zespołem przeprowadzone w związku z nadchodzącą płytą oraz anonse o samym albumie zamieściły już m.in włoski „Vero Rock”, magazyn „Metal Temple”, „Tutto Rock”, „Headebangers” i wiele innych polskich oraz zagranicznych mediów.

**********
HARISSA has revealed tracklist of the band’s upcoming album, “Twarz”.

Album will contain 9 songs and a surprise, which we will inform about in the next news.

Band from Tarnów will prepare two video clips as part of the album promotion. Work on them is already underway.

Soon the band will debut on French Radio Metal in a broadcast with the significant title “High Hopes”.

We would like to remind you that the interviews with the band conducted in connection with the upcoming album and announcements about the album itself have already been published by, among others, Italian “Vero Rock”, “Metal Temple” magazine, “Tutto Rock”, “Headebangers” and many other Polish and foreign media.

Author: Metalmundus