Współpracujemy z wydawnictwem Anagram

Jak już informowaliśmy na stronie www.artmundus.pl, rozpoczynamy nowy cykl, zatytułowany “Spotkanie w słowie”. W założeniu ma to być przestrzeń , gdzie nasi czytelnicy będą mogli znaleźć  opowieści i opinie o poezji i literaturze. Będziemy wspominać, pisać i mówić o poetkach, poetach i poezji współczesnej. O tym, co działo się i dzieje w nowej poezji, która powstała w ostatnich 50 latach, z naciskiem na tu i teraz, na żywą poezję, która rodzi się dziś, w naszym czasie i której wciąż zbyt mało jest w naszym życiu.

Będziemy także zapraszać do współpracy gości z szeroko pojętego świata literatury i kręgów około literackich.  

Z wielką radością informujemy, że naszym pierwszym partnerem jest wydawnictwo ANAGRAM, które powstało w 1991 roku “z myślą o miłośnikach poezji”. Anagram wydaje kilka serii, w których prezentuje poezję nową i starszą, polską i światową.

Już wkrótce na łamach www.artmundus.pl pojawią się pierwsze opisy naszych wrażeń po przeczytaniu wydanych przez Anagram tomików poezji.

**********

We start cooperation with ANAGRAM publishing house!

As we have already informed on the website www.artmundus.pl, we are starting a new series, entitled “Meeting in a word”. It is supposed to be a space where our readers will be able to find stories and opinions about poetry and literature. We will write and talk about female poets, poets and contemporary poetry. About what has happened and is happening in the new poetry that was created in the last 50 years, with an emphasis on the here and now, on the living poetry that is born today, in our time and which is still too little in our lives.

We will also invite guests from the broadly understood world of literature and literary circles to cooperate.

We are very happy to announce that our first partner is the ANAGRAM publishing house, which was established in 1991 “with poetry lovers in mind”. Anagram publishes several series in which it presents new and older, Polish and world poetry.

The first descriptions of our impressions after reading the volumes of poetry published by Anagram will soon appear on the pages of www.artmundus.pl.

Author: Metalmundus