Współpracujemy z Case Studio

Rozpoczynamy współpracę z Case Studio! Na naszych stronach będą pojawiać się informacje, dotyczące działalności studia, związanych z nim i promowanych przez studio zespołów.

Case Studio realizuje nagrania zespołów, wokalistów, perkusji. Zajmuje się masteringiem i finalizacją nagrań , kończąc na produkcji krążka i promocją związaną z jego wydaniem.

Liczymy na długą i owocną współpracę!

**********

We are starting cooperation with Case Studio! Our pages will contain information about the activities of the studio and the bands associated with it and promoted by the studio.

Case Studio records bands, vocalists and drums. It deals with mastering and finalization of recordings, ending with the production of the disc and promotion related to its release.

We are counting on a long and fruitful cooperation!

Author: Metalmundus