Bez kategorii

Nowa strona Agencji M-ART Mundus

Projekt M-ART Mundus prezentuje swoją stronę internetową – wizualną odsłonę projektu łączącego management z promocją medialną i wydawnictwem, który zainicjował swoją działalność w 2020 roku.

Nowy rok rozpoczynamy nową stroną, otwierając się jednocześnie na kolejne propozycje współpracy

Stronę znajdziecie pod adresem –  https://www.m-artmundus.com/

Projekt M-ART Mundus skierowany jest do artystów, wydawców, organizatorów, promotorów i każdego, kto uzna go za interesujący i zechce z nami współpracować. Projekt łączy doświadczenie, kontakty oraz możliwości działania Agencji Artystycznej M-ART i Agencji Metal Mundus.

*****

New website of M-ART Mundus AGency

M-ART Mundus project presents its website – a visual version of the project combining management with media promotion and publishing, which launched its activities in 2020.

We start the new year with a new website, opening ourselves to new cooperation offers.

You can find the website at – https://www.m-artmundus.com/

The M-ART Mundus project is aimed at artists, publishers, organizers, promoters and anyone who finds it interesting and wants to cooperate with us. The project combines experience, contacts and the possibilities of operation of the M-ART Artistic Agency and the Metal Mundus Agency.